home

WAT DOEN WE?

DE ORGANISATIE

Chris Blij uit Groessen stelt al jaren een groot deel van zijn land en schuren beschikbaar voor het telen van groenten ten behoeve van onder meer de voedselbanken in de regio.

Het telen gebeurt onder zijn leiding door een grote, wisselende groep vrijwilligers die behoefte hebben aan structuur, het opdoen van werkervaring of het hebben van een zinvolle tijdsbesteding.

De Stichting Blij Groessen. kan altijd hulp gebruiken bij haar verschillende projecten!

Wie bereid is vrijwilligerswerk te doen is

van harte welkom!

Wie stage wil lopen is ook welkom.

De Stichting heeft verschillende stageplekken.

Het doel van de stichting

 

Het aanbieden van een werkomgeving aan mensen die behoefte hebben aan structuur, het opdoen van werkervaring of het hebben van een zinvolle tijdsbesteding d.m.v. vrijwilligerswerk.

 

Hoe willen wij ons doel verwezenlijken

 

Het creëren en in stand houden van een goede werkomgeving. Deze bestaat voornamelijk uit het telen van groenten ten behoeve van voedselbanken in de regio, en soortgelijke charitatieve instellingen. Ook aanverwante activiteiten die samenhangen met de teelt van groente of ten dienste zijn van genoemde instellingen of hun cliënten worden geboden.                                          

 

Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het bovenstaande in de ruimste zin      verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

 

Het onderhouden en repareren van de te gebruiken landbouwwerktuigen en gereedschappen.

 

Het verzorgen van de boerderijdieren (kleindieren).

 

 

Het bestuur

 

Voorzitter:  AJC van Baardewijk

Secretaris:  T Moraal

Penningmeester:  D. Blij-Heezen

 

NIEUWS!

---------------------------------------------------------

Aanbrengen van de stalmest en er moest zwaar materiaal aan te pas komen om de vrachtwagen weer op de verharding te krijgen