ANBI

ANBI-gegevens

Stichting Blij Groessen heeft een ANBI-registratie.

Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:


  • De naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Blij Groessen


  • Het RSIN of het fiscaal nummer is: 8567.40.214


  • De contactgegevens: Stichting Blij Groessen

adres: Leuvensestraat 39, 6923 BN Groessen, tel. 0316-529717,

e-mailadres: info@stichtingblijgroessen.nl,

website: www.stichtingblijgroessen.nl


  • Het bestuur is als volgt samengesteld: Leen den Besten (voorzitter),

Herman Radstake (secretaris), Dicky Blij (penningmeester).


  • Het beleidsplan is kort en krachtig: Het aanbieden van een werkomgeving

aan mensen die behoefte hebben aan structuur, het  opdoen van werkervaring

of het hebben van een zinvolle tijdsbesteding.                                    


Het creëren en in stand houden van een werkomgeving als bedoeld in,

wat voornamelijk bestaat uit het telen van groenten ten behoeve van

de voedselbanken in de regio en soortgelijke charitatieve instellingen,

alsmede aanverwante activiteiten die samenhangen met de teelt

van groente of ten dienste zijn van genoemde instellingen of hun cliënten                                          


Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het bovenstaande

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.


Het onderhouden en repareren van de te gebruiken landbouwwerktuigen

en gereedschappen.


Het verzorgen van de boerderijdieren (kleindieren).


  • Het beloningsbeleid is dat de stichting uitsluitend werkt met

onbetaalde vrijwilligers.

 

  • De doelstelling is: Het op weg helpen van mensen.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in

de ruimste zin verband houden, of daartoe bevordelijk kunnen zijn.


  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en

een financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag.

Deze zijn er van de jaren (door op het jaartal te klikken verschijnt het jaarverslag):

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022